dilluns, 28 d’agost de 2017

Aventura

És el perill, que em salva.
La salut porta risc.
M'exposo a estar segura,
l'aguait és atrevit,

i la incertesa, antídot
que rescabala el trist.
És l'escull una dansa:
garantia que visc.

Penja d'un fil la vida
que és fora de perill.
4 comentaris: